Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль


Урилга

  МАЛ ЭМНЭЛЭГ БОЛОН  БИОТЕХНОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУДАЛГАА  ЯВУУЛДАГ ДОКТОРАНТ, ДОКТОРУУД ...

2018-2019 оны хичээлийн жилийн намрын элсэлт эхэллээ.

Х Ө Д ӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ   МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭЛТ АВ ...

link Бусад мэдээлэл ...


Докторын зэрэг хамгаална

Докторант Пүрэвдорж овогтой Эрдэнэтогтох “In vitro орчинд өсгөвөрлөсөн хөврөлийг шилжүүлэн суу ...

Докторын зэрэг хамгаална

Докторант Болдбаатар овогтой Чинчулуун “Мал, амьтны эхинококкийн тархалт, халдварлалт, удам зү ...

Магистрын зэрэг хамгаална

Магистрант Амарсайхан овогтой Одмаа " Потанины хотир (Zygophyllum potaninii Maxim)- ыг тосон түрхлэг ...

link Бусад мэдээлэл ...