Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль


Элсэлтийн шалгалтын хуваарь

2017- 2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВАР МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГ ...

2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлт эхэллээ.

Х Ө Д ӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ   МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭЛТ АВ ...

Магистрант, докторантуудын анхааралд

Оюутны хөгжлийн зээлийн талаар Боловсролын зээлийн сангийн мэргэжилтэн А.Энхцэцэг 2018.04.05-ны өдри ...

link Бусад мэдээлэл ...


Магистрын зэрэг хамгаална

Магистрант Амарсайхан овогтой Одмаа " Потанины хотир (Zygophyllum potaninii Maxim)- ыг тосон түрхлэг ...

Магистрын зэрэг хамгаална

Магистрант Батмөнх овогтой Мөнгөнцоож "Нүцгэн намуугийн эдийн өсгөвөрт сангвинарины агуулгыг химийн ...

Магистрын зэрэг хамгаална

Магистрант Борхүү овогтой Ганболд "Булт шигшүүрийн цэцгэн дискний ашиглалтын нөөцийг нэмэгдүүлэх хар ...

link Бусад мэдээлэл ...