Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль


Магистрантур, докторантурын хаврын элсэлт эхлэлээ.

Х Ө Д ӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ   МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭЛТ АВ ...

Элсэлтийн шалгалтын зар

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛТИЙН ЖИЛИЙН НАМАР МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭГЧДИЙН  АНХААРАЛД ЭЛСЭЛТИЙ ...

link Бусад мэдээлэл ...


Магистрын зэрэг хамгаална

       Магистрант Х. Даваа “Үйлчилгээний чанарын бенчмаркинг” /&ldqu ...

Магистрын зэрэг хамгаална

        Магистрант Хүслэн “Захиалгат хоол хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судал ...

Магистрын зэрэг хамгаална

         Магистрант XueMei “Цахилгаан хөдөлгүүрт автомашиныг зах зээл ...

link Бусад мэдээлэл ...