Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Мэдээ мэдээлэл

2016-2017 оны хичээлийн жилийн хавар магистрантур, докторантурт элсэгчдийн анхааралд

А НГЛИ ХЭЛ :   2017.05.17-ны 14.00 цагаас 312 тоот МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТ: 2017.05.18-нд   Эди

МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА.

  Х Ө Д ӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ М АГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭЛТ А

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хүлээн авч, хэвлүүлэх журам

ХААИС-ийн Ректор, ХААШУА-ийн Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 04 тоот тушаалын хавсралт   “ХӨДӨӨ А

link Бусад мэдээлэл ...