Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль


Магистрантур, докторантурын хаврын элсэлт эхлэлээ.

Х Ө Д ӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ   МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭЛТ АВ ...

Элсэлтийн шалгалтын зар

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛТИЙН ЖИЛИЙН НАМАР МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭГЧДИЙН  АНХААРАЛД ЭЛСЭЛТИЙ ...

link Бусад мэдээлэл ...


Магистрын зэрэг хамгаална

          Магистрант П.Наранцацрал "Малын тэжээлийн протеиныг спектрийн гэр ...

Докторын зэрэг хамгаална

Докторант Баасандай овогтой Эрдэнэцэцэг “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн бэлчээрт үзүүлэх нөлөөллийн ...

Магистрын зэрэг хамгаална

Магистрант Б.Хулан “AGCO SiSu power хөдөлгүүрийн нөөцийг тосолгооны системийн даралт, тосны то ...

link Бусад мэдээлэл ...