Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Рэнцэн овогтой Булгантамирын “Монгол үүлдрийн хонь, тэмээний ноосны гарц, чанарын зарим үзүүлэлт” сэдэвт бүтээлийг Зоо инженер (E08110401) чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 10-р сарын 22-ны 15.00 цагт ХААИС-ийн Захиргааны 2 дугаар байр хурлын 201 тоот танхимд болно.