Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

     Магистрант Т.Алтанзул “ Бэлчээрийн ямааны бөөрний дээд булчирхайг стрессийн үед судалсан дүн” сэдэвт бүтээлээр магистрын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 13.00 цагт Мал эмнэлгийн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.