Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

    Магистрант С.Болорчулуун “Хүч тамир” тэжээлийн нэмэлтийн адууны бодис солилцоонд үзүүлэх нөлөө” сэдэвт бүтээлээр магистрын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 13.00 цагт Мал эмнэлгийн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.