Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

    Докторант ӨМӨЗО-ны иргэн Жан Чунхуа " Ямааны ноолуурын ургалтад бэлчээрлэх хугацаа, гэрлийн үзүүлэх нөлөө" сэдэвт бүтээлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 12 сарын 21-ны өдрийн 14:00 цагт ХААИС-ийн захиргааны 3-р байр 201 тоот хурлын өрөөнд болно.