Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

“НИЙЛЭГ ХАЛЬСАН  ХҮЛЭМЖИНД АPТИШОК (CYNARA SCOLYMUS)”-ИЙГ УРГУУЛАХ АГРОТЕХНИКИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ СУДАЛСАН ДҮН” СЭДВЭЭР ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН УХААНААР БОЛОВСРОЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА. ХАМГААЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ 2017 ОНЫ 06-Р САРЫН 02-НЫ ӨДӨР 1000 ЦАГААС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АГРОЭКОЛОГИЙН СУРГУУЛИЙН 150 ТООТ ӨРӨӨНД БОЛНО.

ДОКТОРАНТ ЗОРИГТ ОВОГТОЙ  ЭРДЭНЭЧИМЭГ