Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль
2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН НАМАР МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД
 
ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ
 
АНГЛИ ХЭЛ:
  • 2017.09.27-ны 16.00 цагаас 312 тоот
МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТ:
  • 2017.09.28-нд
 
 - Эдийн засгийн хөтөлбөрөөр элсэгчид2017.09.28-нд 14.00 цагт ЭЗБС-ийн 303 тоот  өрөөнд
 - Агроэкологи, байгаль шинжлэл ба газрын харилцаа хөтөлбөрөөр элсэгчид 2017.09.28-нд 14.00 цагт АЭС-ийн150 тоот
 - Мал аж ахуй, биотехнологийн хөтөлбөрөөр элсэгчид 2017.09.28-нд 14.00 цагт МААБС-ийн 24 тоот өрөөнд
 - Мал эмнэлэг хөтөлбөрөөр элсэгчид 2017.09.28-нд 15.00 цагт МЭС-ийн 207 тоот
 - Инженер технологи, мэдээлэл зүй  хөтөлбөрөөр элсэгчид 2017.09.28-нд 15.00  цаг ИТС-ийн В2 тоот өрөөнд
 
Утас: 11341868,  99106255, 91919291, 88806020