Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Магистрын зэрэг хамгааллах хурлын зар
 
Магистрант Баттулга овогтой Алтангэрэл “Замын хөдөлгөөний зөрчлийн мэдээллийг бодит хугацаанд дамжуулах технологийн шийдэл” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 14.00 цагт ХААИС-ийн төв байрны 102 тоот өрөөнд болно.

Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл