Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Магистрын зэрэг хамгааллах хурлын зар

Магистрант Наранчимэг овогтой Өнөр “Кузнецовын хорс (Aconitum kuznezoffii Reinchb), Долгионтсон гишүүнэ (Rheum undulatum L.)-ийг in vitro-д үржүүлсэн судалгааны дүн” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн 10 цагт ХААИС-ийн төв байрны 102 тоот өрөөнд болно.

Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл