Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

 

Магистрын зэрэг хамгаалах хурлын зар

Магистрант Цэвэгдорж овогтой Өнөржаргал Эгийн голын шөвгөр хоншоорт зэвэг Brachymystax lenok (Pallas 1773) загасны биологи экологийн зарим судалгааны дүнгээс” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 02 сарын 14-ны 11:00 цагт МААБС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлын танхимд болно.