Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Таван хувийн хүүтэй байсан “Оюутны хөгжлийн зээл”-ийг оюутнуудад хүүгүй олгож байхаар Засгийн газрын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 46 дугаар тогтоолыг батлан гаргасан. Оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй магистрант, докторантууд журамд заасны дагуу материалаа бүрдүүлж 2018.04.13 дотор Магистр, докторын сургуулийн мэргэжилтэнд өгнө үү.