Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Оюутны хөгжлийн зээлийн талаар Боловсролын зээлийн сангийн мэргэжилтэн А.Энхцэцэг 2018.04.05-ны өдрийн 15.30 цагаас Хуучин захиргааны байрны хурлын өрөөнд мэдээлэл өгнө. Сургалтын төлбөрийн зээл авах хүсэлтэй магистрант, докторантууд ирж зээлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.