Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Магистрын зэрэг хамгаалах хурлын зар

“Замын хөдөлгөөний зөрчлийн мэдээллийг бодит хугацаанд дамжуулах технологийн шийдэл” сэдвээр мэдээллийн системийн магистрын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 04 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14.00 цагт ХААИС-ийн Захиргааны 2-р байрны Хурлын өрөөнд болно.

Магистрант Баттулга овогтой Алтангэрэл