Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Магистрант Амарсайхан овогтой Одмаа " Потанины хотир (Zygophyllum potaninii Maxim)-ыг тосон түрхлэгт ашиглах боломж " сэдэвт бүтээлээр магистрын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14.00 цагт Захиргааны 2-р байрны 201 тоот хурлын танхимд болно.