Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

МАГИСТР ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ

НИЙТ ТӨГСӨГЧИД


 Хөдөө аж ахуйн их сургууль нь 5 бүрэлдэхүүний сургууль 50 мэргэжлээр төгсөлтийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Нийт төгсөгч оюутны тоо жилээс жилд нэмэгдэж байгаа нь манай улсын хэмжээнд хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэн эрэлт хэрэгцээтэй байгаа нь харагдаж байна.                             

Магистр

Он 1995 1998 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ХААИС төгссөн PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

Доктор

Он 1994 1997 1998 2000 2002 2003 2004 2006 2007
ХААИС төгссөн PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

Доктор

Он 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ХААИС төгссөн PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF