Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ


Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль 1993-1994 оны хичээлийн жилээс магистр, докторын анхны сургалт эхэлсэн ба 1997 онд Магистр, докторын сургалтын алба нэртэй нэгж анх байгуулагдсан. 

2004 онд Магистр, докторын  сургууль

2007 онд Магистр, доктор, мэргэшлийн зэргийн сургууль

2014 оноос Магистр, докторын сургууль нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна