Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛТИЙН ЖИЛИЙН НАМАР

МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭГЧДИЙН 
АНХААРАЛД

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ


АНГЛИ ХЭЛ: 
          • 2018.10.04-ний өдрийн15.30 цагаас төв сургуулийн тоот 202 тоот
МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТ: 
          • 2018.10.05-нд 
       Эдийн засгийн хөтөлбөрөөр элсэгчид 2018.10.05-нд 14.00 цагт ЭЗБС-ийн 303 тоот өрөөнд
       Агроэкологи, байгаль шинжлэл ба газрын харилцаа хөтөлбөрөөр элсэгчид 2018.10.05-нд 09.00 цагт АЭС-ийн 253 тоот
       Мал аж ахуй, биотехнологийн хөтөлбөрөөр элсэгчид 2018.10.05-нд 14.00 цагт МААБС-ийн 27 тоот өрөөнд
       Мал эмнэлэг хөтөлбөрөөр элсэгчид 2018.10.05-нд 15.00 цагт МЭС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн өрөөнд
      Инженер технологи, мэдээлэл зүй хөтөлбөрөөр элсэгчид 2018.10.05-нд 15.00 цагт Механик инженерийн тэнхим Б2 тоот өрөөнд


Утас: 75107777 (дотуур дугаар 261, 262, 263), 99106255, 91919291, 88806020