Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

         Магистрант XueMei “Цахилгаан хөдөлгүүрт автомашиныг зах зээлд нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа” /Улаанбаатар хотын жишээн дээр/ сэдэвт бүтээлээр магистрын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн 10.00 цагт ЭЗБС-ын 301 тоот хурлын танхимд болно.