Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль 1993-1994 оны хичээлийн жилээс магистр, докторын анхны сургалт эхэлсэн ба 1997 онд Магистр, докторын сургалтын алба нэртэй нэгж анх байгуулагдсан. 
• 2004 онд Магистр, докторын  сургууль
• 2007 онд Магистр, доктор, мэргэшлийн зэргийн сургууль
• 2014 оноос Магистр, докторын сургууль нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна