Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль


Магистрантур, докторантурын анхааралд

"Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй техник туслалцааны тө ...

2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын элсэлт эхэллээ.

  Х Ө Д ӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ   МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛ ...

link Бусад мэдээлэл ...


Докторын зэрэг хамгаална

Докторант Ишдорж овогтой Доржсүрэн "Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн тос сонголт, нөөц тогтоох судалгаа" ...

Магистрын зэрэг хамгаална

       Магистрант Х. Даваа “Үйлчилгээний чанарын бенчмаркинг” /&ldqu ...

Магистрын зэрэг хамгаална

        Магистрант Хүслэн “Захиалгат хоол хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судал ...

link Бусад мэдээлэл ...