Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль


Магистрантур, докторантурын анхааралд

"Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй техник туслалцааны тө ...

2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын элсэлт эхэллээ.

  Х Ө Д ӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ   МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛ ...

link Бусад мэдээлэл ...


Магистрын зэрэг хамгаална

       Магистрант Х. Даваа “Үйлчилгээний чанарын бенчмаркинг” /&ldqu ...

Магистрын зэрэг хамгаална

        Магистрант Хүслэн “Захиалгат хоол хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судал ...

Магистрын зэрэг хамгаална

         Магистрант XueMei “Цахилгаан хөдөлгүүрт автомашиныг зах зээл ...

link Бусад мэдээлэл ...